Terug in balans met Reconnective Healing®

Als alle woorden gezegd zijn en praten niet meer helpt, kan Reconnective Healing® uitkomst bieden. Deze bijzondere en zeer toegankelijke vorm van healing, ontdekt door Dr. Eric Pearl, verbindt je via frequenties van licht, energie en informatie met je oorsprong en herstelt je fysieke, mentale of emotionele balans.

Wat is het?
Reconnective Healing is ontdekt door Dr. Eric Pearl. Met Reconnective Healing, betreden we een nieuw en meeromvattend spectrum van genezing dan tot dusver toegankelijk was. Dit spectrum omvat niet alleen alle bekende vormen van energetisch genezen (Reiki, Johrei, Jin Shin, Qi Gong, etc.), maar overstijgt deze ook. Dit allesomvattende continuüm van energie, licht en informatie maakt naast fysieke, mentale en emotionele heling, ook evolutionaire heling van je diepste wezen en essentie mogelijk.Tijdens een Reconnective Healing sessie word je afgestemd op een hogere frequentie dan ooit tevoren en komt hiermee dichter bij je ware Zelf.

Hoe verloopt een Reconnective Healing sessie?
Een Reconnective Healing sessie duurt ongeveer 30 minuten en kan een ervaring zijn die je leven verandert. Een speciale voorbereiding op de sessie is niet nodig. Sterker nog, hoe minder SOY weet over jouw eventuele klachten, hoe beter. Zo zij volkomen open en vrij van intentie de heling laten plaatsvinden. Ook voor jou als cliënt geldt dat een open, verwachtingsvolle (maar niets verwachtende) houding je het beste in staat stelt de healing te ontvangen. Vergelijk het met Sinterklaasavond: je bent vol verwachting omdat je wéét dat je iets zal krijgen, maar zult, als je je blind staart op de zaken die bovenaan je verlanglijst staan, minder waardering hebben voor de andere cadeaus die je krijgt.

Je ondergaat de sessie terwijl je ontspannen op je rug op een massagetafel ligt met je ogen gesloten. SOY brengt, als Reconnective Healing beoefenaar, zonder je werkelijk aan te raken, verbinding tot stand tussen zichzelf, de hogere frequenties en jou als cliënt. De heling kan in een luttele seconden plaatsvinden, maar het kan veel langer duren voor je je ervan bewust wordt, zeker als het een heling op emotioneel of spiritueel vlak betreft. Eén tot drie Reconnective Healing sessies volstaan om de healing volledig te ontvangen.

De Reconnectie®
De Reconnectie® maakt gebruik van dezelfde helende frequenties als Reconnective Healing® en verbindt je voor ééns en voor altijd met het kosmische veld. Hiertoe worden de zogenaamde axiatonale lijnen in je lichaam als het ware doorgetrokken naar de leylijnen van de aarde. Dit maakt een versnelling van jouw unieke levenspad mogelijk en is een onvergetelijke ervaring.
De Reconnectie® bestaat uit twee sessies van ongeveer drie kwartier, met een tussenpose van minimaal één en maximaal drie nachten. Net als bij Reconnective Healing® onderga je de sessies liggend op je rug en vindt er geen lichamelijk contact plaats.
Als je geluk hebt zal jouw genezing komen in de vorm waarop je had gehoopt. Als je ècht geluk hebt zal jouw genezing in een vorm komen waarvan je niet eens had kunnen dromen - een vorm die het universum speciaal voor jou in gedachten had.
- Dr. Eric Pearl -