Springtij! Een baken bij collectief ontslag

Het zijn woelige tijden. Veel bedrijven bevinden zich in onrustig vaarwater en sommige stranden of een deel van de bemanning slaat overboord. Speciaal voor bedrijven waar gedwongen ontslagen moeten vallen heeft SOY, in samenwerking met Mirrar, Springtij! ontwikkeld. Dit cross-media traject biedt zowel outplacement voor hen die het schip moeten verlaten als replacement voor de bemanning die achterblijft en het schip op koers moet houden. Als er sprake is van opheffing van bedrijf of organisatie, voorziet Springtij! in een waardig afscheid…

Outplacement

Was er voor jou geen ruimte meer in de reddingssloepen en zie je nog geen nieuwe bestemming opdoemen aan de horizon? Springtij! begeleidt je bij je persoonlijke zeereis, jouw Odyssée, waarin je zelf de heldenrol vervult. Aan de hand van je diepste drijfveren en de speciaal voor Springtij! ontwikkelde persoonlijkheidstest, zetten we jouw koers naar de toekomst uit, waarbij we ons laten leiden door het Creatie-Emotie-Navigatiesysteem van Marinus Knoope. Het resultaat is een groter zelfinzicht en zelfbewustzijn waardoor je vol zelfvertrouwen op weg gaat naar jouw nieuwe professionele bestemming.

Replacement

Niet alleen voor degenen die het schip verlaten is een schipbreuk een harde dobber. De gespaarde bemanning moet omgaan met de tastbare leegte die achterblijft. Gemis, schuldgevoel en een toegenomen werkdruk kunnen het gevolg zijn. Bovendien verdwijnen er mèt de bemanningsleden allemaal specifieke kwaliteiten, vaardigheden en eigenschappen die nu door de achterblijvers ingevuld moeten worden.
Hoe houd je als verantwoordelijk leidinggevende bij reorganisatie de medewerkers, die eigenlijk geen zin meer hebben om te werken, gemotiveerd?
Springtij! voorziet in een team training waarbij gevoelens van schuld, onmacht en gemis getransformeerd worden tot aanvaarding, uitdaging en vertrouwen in de toekomst.

Afscheid

Als het hele schip strandt, biedt Springtij! alle betrokkenen een waardig afscheid. In een kort, creatief team traject worden de zeereizen van het schip, middels storytelling, in kaart gebracht. Ieders 'reis van de held' en de gezamenlijke mijlpalen vormen gebundeld een uniek logboek en een prachtige herinnering.

Wat: Springtij!
Waartoe: waardig afscheid bij collectief en gedwongen ontslag, reorganisatie, werksfeer verbeteren, zelfvertrouwen vergroten, organisatiecultuur verbeteren, zin om te werken, gemotiveerde medewerkers
Wie: teams en professionals die te maken krijgen met gedwongen ontslag
Waar: In company of op een inspirerende locatie
Kosten: Vraag een offerte aan