Gelukkige medewerkers en een breed gedragen visie

GUIDING*light is een groepsgebonden team training van vijf tot acht dagdelen, gericht op teams of samenwerkingsverbanden binnen bedrijven of bijvoorbeeld op wijkniveau. Doel van het traject is het ontwikkelen en vastleggen van een krachtige, breed gedragen visie, missie of ambitie voor het team of de organisatie. Marinus Knoope’s Creatiespiraal, die de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid beschrijft in twaalf concrete stappen, geldt hierbij als instrument.
Door de persoonlijke drijfveren en ambities van de individuele deelnemers in kaart te brengen en te delen, ontstaat inzicht in de team identiteit en de gedeelde ambities.
Interactie, creativiteit en reflectie leiden tot draagvlak, gemotiveerde medewerkers en een positieve werksfeer.

Wat: GUIDING *light, team building en training
Waartoe: visie en missie ontwikkelen, draagvlak creëren, werksfeer verbeteren
Wie: teams van professionals
Waar: In company of op een zelfgekozen inspirerende locatie
Kosten: Vraag een offerte aan